Stichting Afweer Tegen Kanker

Stichting Afweer Tegen Kanker 

In 2004 verzamelden Nijmeegse ondernemers en academici zich in de Stichting Nijmeegs Offensief Tegen Kanker (N.O.T.K.) om fondsen te werven voor het onderzoek naar een nieuwe behandeling tegen kanker. In totaal haalde de stichting € 1.400.000 op en in 2010 droeg de NOTK de lopende initiatieven en financiële middelen hiervoor over aan de Stichting “Vrienden van het Tumor Immunologisch Laboratorium”. Dankzij deze bijdragen kon de stichting doorgaan, maar nu onder een nieuwe naam: Stichting Afweer Tegen Kanker.

De strijd tegen kanker loont!

Eén op de drie Nederlanders krijgt ooit in zijn leven kanker. Er is nog altijd geen goede behandeling voor bepaalde vormen van kanker en onderzoek naar nieuwe behandelmethoden is daarom van groot belang. De laatste decennia is uit onderzoek gebleken dat ons eigen afweersysteem een grote rol speelt in het genezen en voorkomen van kanker. Met deze kennis heeft het Tumor Immunologisch Laboratorium (TIL) van het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) een nieuwe behandelmethode ontwikkeld waarin ons eigen immuunsysteem wordt gebruikt om de kankercellen te bestrijden. In deze immunotherapie worden patiënten gevaccineerd met een speciaal type cellen die het afweersysteem moeten helpen de kankercellen te doden. Het onderzoek van het TIL richt zich erop meer inzicht te krijgen in dit mechanisme en de toepassingen ervan.

Sinds de start van het onderzoek zijn meer dan vierhonderd patiënten behandeld met deze experimentele behandeling. Op dit moment wordt de behandeling toegepast bij patiënten met bepaalde soorten kanker: melanomen (vorm van huidkanker), Lynch syndroom of HNCCP (erfelijke dikke darmkanker), de ziekte van Kahler (kanker van bloedcellen) en prostaatcarcicoom. Het doel is dit stapsgewijs uit te breiden naar andere vormen van kanker.

Van wetenschap naar behandeling 

Het Radboudumc  Centrum voor Oncologie (RUCO) coördineert al het oncologisch onderzoek binnen het Radboudumc. Dit centrum is uniek in Nederland en komt tot stand door samenwerking met verschillende afdelingen binnen het UMC St Radboud, andere klinieken en internationale universiteiten. Het oncologisch onderzoek bestaat uit wetenschappelijke experimenten en translationeel onderzoek, dat een brug moet slaan tussen de experimenten en de reguliere patiëntenbehandeling. De onderzoeksgroep van het TIL vormt een belangrijk onderdeel in dit proces vanwege hun baanbrekende onderzoek naar immunotherapie.

Het einddoel van het onderzoek is een vaccin te ontwikkelen waarmee kanker succesvol kan worden genezen, of zelfs voorkomen. Het ontwikkelen en maken van zo’n vaccin is echter een kostbaar proces. Het kost drie analisten negen dagen om de cellen te kweken, wat moet gebeuren in dure clean-rooms met hoogwaardige meetapparatuur om de kwaliteit te waarborgen. Hierdoor heeft het TIL momenteel onvoldoende middelen om de mankracht en faciliteiten te mobiliseren die nodig zijn om meer patiënten te behandelen en het onderzoek uit te breiden.

Fondsen 

Het TIL ontvangt geld van de KWF Kankerbestrijding en Europese subsidiebronnen, maar kampt nog altijd met een tekort van twintig procent. De Radboud Universiteit en het Radboudumc zouden dit tekort graag opvullen, maar dit kan niet ten koste gaan van andere belangrijke projecten. De farmaceutische industrie is op hun beurt voornamelijk geïnteresseerd in medicijnen die ze op grote schaal kunnen produceren, en helaas is een cellulair vaccin niet geschikt voor massaproductie, omdat deze voor iedere patiënt speciaal op maat moet worden gemaakt.

De Stichting Afweer Tegen Kanker richt zich erop voldoende geld te werven om de noodzakelijke faciliteiten te kunnen bekostigen. Iedereen kan immers kanker krijgen, en iedereen verdient hoop op genezing.

Wat kunt u doen? 

Ook u kunt een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker, door simpelweg een donatie te doen. Klein of groot, elke gift is zeer welkom. Wellicht heeft u een idee om geld in te zamelen, bijvoorbeeld door een sponsorloop,  of het organiseren van een benefietconcert. Velen zijn u al voorgegaan en misschien kunt ook u anderen inspireren te helpen in de strijd tegen kanker. Voor meer informatie kijk onder ‘Doneren’. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met: info@afweertegenkanker.nl

Het bankrekeningnummer van de Stichting Afweer Tegen Kanker is NL35RABO0137833806 te Nijmegen, BIC RABONL2U .