DONATIES

U kunt onze onderzoeksactiviteiten steunen door de Stichting een bedrag te schenken. Iedere bijdrage is welkom in de strijd tegen kanker. Wanneer u het wetenschappelijk onderzoek steunt levert u een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van betere onderzoek- en behandelmethodes.

Indien u het op prijs stelt ontvangt u als donateur eenmaal per jaar een nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de wetenschappelijke onderzoeken die door de stichting Afweer tegen Kanker worden gefinancierd.

Fiscaal vriendelijk geven

Giften zijn aftrekbaar, mits de som van alle donaties aan ANBI instellingen tussen de 1 en 10% van uw bruto inkomen ligt. Mocht u niet aan dit minimum van 1% voldoen, dan kunt u overwegen een periodieke schenking te doen. Dit houdt in dat uw donatie over minimaal vijf jaren wordt verspreid, bij notariële acte wordt vastgelegd en daarmee volledig fiscaal aftrekbaar wordt. Onze notaris kan dit voor u regelen.

Legaat of erfstelling

Stichting Afweer tegen Kanker is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kent volgens de successiewet een 0% belastingtarief. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Online doneren

Kies uw bank om via internetbankieren online te doneren.

Gebruik onderstaande rekening voor uw donatie.

IBAN: NL 35 RABO 0137 8338 06
BIC: RABONL2U
Bank naam: RABO BANK

Automatische machtiging

U kunt ons ook steunen met een (periodieke) donatie via een machtiging. Klik hier om naar het formulier te gaan.